Na jakie urazy i schorzenia stosować DIP Rilif?

Na jakie urazy stosować DIP RILIF?

Leczenie bólu lekami z grupy NLPZ, w tym ibuprofenem zawartym w żelu chłodzącym DIP RILIF, to skuteczny sposób na poradzenie sobie z rozlicznymi dolegliwościami bólowymi.1 Żel zawiera nie tylko ibuprofen, drugim składnikiem jest mentol. Obecność mentolu pozwala na szybkie uzyskanie analgezji (działania przeciwbólowego) dzięki właściwościom biologicznym substancji prowadzącym do efektu miejscowego znieczulenia posmarowanej skóry.2

Wskazania do użycia żelu DIP RILIF


Skuteczność leczenia urazu zależy przede wszystkim na adekwatnym do problemu wyborze farmaceutyku. Zawarte w żelu chłodzącym DIP RILIF substancje pozwalają na uzyskanie wymiernych efektów przeciwbólowych w bólach takich jak:

 • ból reumatyczny

  (w tym bólach stawów spowodowanych zmianami zwyrodnieniowymi i zapalnymi)

 • ból pleców

 • ból mięśniowy

 • ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzjach sportowych

 • ból w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach

 • lumbago (postrzał)

Należy zaznaczyć, że w przypadku każdego z wymienionych problemów istotne jest indywidualne podejście do terapii, a decyzja o zastosowaniu każdego leku powinna być przemyślana i podjęta świadomie.

DIP RILIF – co to jest?


DIP RILIF jest lekiem skutecznym w łagodzeniu dolegliwości bólowych, choroby wywołujące bolesność często wymagają jednak zastosowania leczenia przyczynowego. Odpowiednia diagnoza bólu sprawia, że dobrane leczenie jest skuteczniejsze i bardziej celowane. Przykładem jest ból mięśni. Etiologia (geneza) tej dolegliwości bywa wyjątkowo złożona. Ból mięśni może zostać wywołany zarówno jako powikłanie grypy, efekt zespołu opóźnionego bólu mięśniowego (zakwasów), urazów lub powstać w wyniku innych złożonych mechanizmów jak w przypadku fibromialgii. Chociaż objawowe leczenie bólu jest zawsze wskazane i zwykle bywa skutecznym rozwiązaniem, należy pamiętać, że jak w przypadku grypy3 dodatkowe działania prozdrowotne, takie jak poddawanie się corocznym szczepieniom, pozwalają na unikanie problemu bolesności poprzez prewencję.
Zastosowanie DIP RILIF w przypadku wymienionych bóli jest rozsądnym rozwiązaniem. Nie można jednak zapominać o istotności wysokiej higieny życia oraz stosowania się do nawyków prozdrowotnych. Przykładem jest kontrola swojej masy ciała, wysoki indeks BMI zwiększa bowiem ryzyko pojawienia się wielu problemów zdrowotnych, w tym bólu kręgosłupa.4

Kiedy używać żelu DIP RILIF


Leczenie bólu powinno być wdrożone, gdy istnieją ku temu wskazania. Sama obecność bólu powstałego na drodze urazu to wystarczający powód do użycia leku. Należy pamiętać, że ból jest odbierany w sposób subiektywny. Biorąc pod uwagę osobnicze różnice w akceptacji dolegliwości, ból obniżający jakość życia, niezależnie od jego natężenia, powinien być leczony.
DIP RILIF jest produktem skierowanym dla szerokiej grupy odbiorców. Sportowcy ulegający kontuzjom w czasie treningów, pracownicy biurowi skarżący się na ból dolnej części kręgosłupa oraz inni ludzie, których dotyka między innymi problem zastrzału znajdą rozwiązanie swoich dolegliwości poprzez zastosowanie ibuprofenu w żelu.

Forma leku


Forma żelu pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienie działań niepożądanych, obecnych w przypadku używania doustnej terapii niesterydowymi lekami przeciwzapalnymi.5 DIP RILIF jest lekiem bezpiecznym w użyciu, gdy jest stosowany w sposób zgodny z rekomendacjami. Używanie leku należy skonsultować z lekarzem w przypadkach, jeśli u cierpiącego występują problemy takie jak:

 • Wykryta alergia na jakikolwiek składnik leku
 • Dolegliwości bólowe dotyczą człowieka z chorobami nerek
 • Czynna choroba wrzodowa – wymagana profesjonalna lekarska konsultacja, gdy chcemy użyć leku

Używanie innych leków, szczególnie kwasu acetylosalicylowego, nie jest przeciwskazaniem do używania w urazach żelu chłodzącego DIP RILIF, ryzyko interakcji między lekowej sprawia jednak, że opinia lekarska jest ściśle zalecana.

Podsumowanie


Żel chłodzący DIP RILIF to skuteczna metoda łagodzenia bólu związanego z urazami. Zawarty w żelu ibuprofen to lek z grupy zalecanej przez WHO do leczenia bólu. Urazy mechaniczne ciała w postaci kontuzji, skręcenia stawów np. kostki, oraz urazy mięśni związane między innymi z zakwasami mogą być leczone żelem DIP RILIF. Leczenie farmakologiczne bolesnych urazów powinno być wspomagane poprzez leczenie niefarmakologiczne, obejmujące zachowania prozdrowotne oraz unikanie bodźców wywołujących doznania bólowe.


  1. S Derry, P Conaghan, JAP Da Silva… Cochrane Database, Topical NSAIDs for chronic musculoskeletal pain in adults
  2. Nicoletta Galeottia LorenzoDi Cesare Mannellia, Elsevier, Menthol: a natural analgesic compound
  3. Eccles R, Loose I, Jawad M, Nyman L. Effects of acetylsalicylic acid on sore throat pain and other pain symptoms associated with acute upper respiratory tract infection. Pain Med 2003; 4: 118–24
  4. The Association Between Obesity and Low Back Pain: A Meta-Analysis Rahman Shiri, Jaro Karppinen, Päivi Leino-Arjas, American Journal of Epidemiology, Volume 171, Issue 2, 15 January 2010, Pages 135–154,
  5. Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs, Arthritis, And Gastro Intestinal Bleeding In Elderly In-Patients, T. H. Caradoc-Davies, Age and Ageing, Volume 13, Issue 5, September 1984, Pages 295–298,

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.