Nota Prawna - Żel DIP Rilif, Krem DIP HOT

NOTA PRAWNA

Niniejsza nota prawna stanowi prawną regulację w zakresie korzystania ze stron internetowych Spółki EGIS POLSKA Sp. z o.o.

Treść serwisu jest chroniona prawem autorskim. Dokumenty publikowane na stronie można kopiować wyłącznie do prywatnych celów niekomercyjnych. Dokumenty nie mogą być kopiowane ani nie rozpowszechniane do jakichkolwiek celów komercyjnych, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Spółki EGIS POLSKA Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów wykraczające poza własny użytek na cele edukacyjne może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody EGIS Polska Sp. z o.o. i jedynie we wskazanym zakresie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006, nr 90, poz. 631).

Nazwy produktów i nazwy handlowe zamieszczone na stronie stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ich wykorzystywanie jest zabronione.

Niniejsza strona stanowi informację handlową dotyczącą Spółki EGIS POLSKA Sp. z o.o.

Treści zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty świadczenia usług ani oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów.

EGIS POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian informacji zawartych na stronie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników strony.

EGIS POLSKA sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach internetowych, do których znajdują się odesłania na stronie Spółki EGIS POLSKA Sp. z o.o. i które nie zostały przygotowane przez Spółkę EGIS POLSKA Sp. z o.o. Użytkownik korzysta z tych stron na własną odpowiedzialność.

Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Spółki EGIS POLSKA Sp. z o.o. nie oznacza rekomendacji takiej strony, produktu lub usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią.

EGIS POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci i strony, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia, wprowadzenia wirusa.

EGIS POLSKA Sp. z o.o. szanuje prywatność osób odwiedzających nasze strony.

EGIS POLSKA Sp. z o.o. monitoruje ilość odwiedzin na stronie i w tym procesie nie uzyskuje danych umożliwiających identyfikację osób odwiedzających stronę.

W przypadku jakichkolwiek uwag, komentarzy, sugestii dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt mailowy z administratorem e-mail: biuro@egis.pl.

KONTAKT

JEŻELI MASZ PYTANIA TO CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

  Imię

  Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych skontaktujesz się poprzez e-mail: gdpr@egis.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo (a) wycofać zgodę w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody (b) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (c) przenoszenia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, (d) do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny na obsługę powyższego zapytania powiększony o czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych EGIS lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nie będą przetwarzana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz nie jest stosowane automatyczne podejmowanie decyzji.

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz EGIS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby uzyskać odpowiedź na pytanie.

  Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności - https://pl.egis.health/polityka-prywatnosci