Krem rozgrzewający DIP HOT - Informacje o DIP HOT

Informacja o leku DIP RILIF

Dip Rilif (Ibuprofenum, Mentholum). Skład i postać: Żel, 1 gram żelu zawiera 50 mg ibuprofenu i 30 mg mentolu. Wskazania: Miejscowe leczenie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Bóle reumatyczne, w tym bóle stawów spowodowane zmianami zapalnymi i zwyrodnieniowymi, bóle pleców, lumbago (postrzał), bóle mięśniowe, bóle w tkance włóknistej, ścięgnach i więzadłach. Ból i obrzęk wskutek uszkodzeń powysiłkowych, urazów stawów z naderwaniem więzadeł (skręcenia stawów), kontuzji sportowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Cienką warstwę żelu nałożyć na bolesne miejsce i delikatnie wmasować aż do wchłonięcia preparatu. Powtarzać nie częściej niż 3 razy na dobę, zachowując co najmniej 4-godzinną przerwę w stosowaniu. W przypadku tubek zawierających 50g lub 100g preparatu należy jednorazowo stosować 1 do 4 cm żelu, a w przypadku tubek zawierających 15g leku 4 – 10 cm żelu. Nie stosować dawki większej niż zalecana. Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 12 lat. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na ibuprofen, mentol, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub którykolwiek ze składników produktu leczniczego. U osób z astmą, u których występowały w przeszłości napady duszności, wysypka, nieżyt nosa lub inne objawy alergiczne po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Nie stosować żelu na i w okolicach błon śluzowych oraz w okolicach oczu. Unikać kontaktu ze skórą uszkodzoną lub zmienioną zapalnie. Przerwać stosowanie, jeśli wystąpi pokrzywka lub podrażnienie skóry. Nie stosować pod opatrunkami okluzyjnymi. Jeśli objawy nie ustępują, pacjenci powinni zasięgnąć porady lekarza po dwóch tygodniach. Ponieważ wiadomo, że ibuprofen podany doustnie może nasilać istniejącą niewydolność nerek, pacjenci z chorobami nerek przed zastosowaniem miejscowym preparatów zawierających ibuprofen takich, jak Dip Rilif, powinni zasięgnąć porady lekarza. Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu żelu Dip Rilif, jeśli nie są leczone preparatem. W przypadku połknięcia żelu należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Działania niepożądane: Do najczęściej występujących należą zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: podrażnienie i zaczerwienienie skóry, wysypka, świąd, pieczenie, pokrzywka. Zaburzenia żołądka i jelit: bóle brzucha, niestrawność. Zaburzenia układu immunologicznego: mogą to być reakcje nadwrażliwości po zastosowaniu ibuprofenu takie, jak: niespecyficzne reakcje alergiczne, anafilaksja, ataki astmy, napady duszności, skurcz oskrzeli, reakcje skórne różnego typu, wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy i znacznie rzadziej pęcherzyca (włączając martwicę skórną i rumień wielopostaciowy). Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Kategoria dostępności: Lek wydawany bez recepty. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 4326 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [07.2014]

KONTAKT

JEŻELI MASZ PYTANIA TO CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

    Imię

    Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. 17 Stycznia 45D („EGIS”), kontakt: gdpr@egis.pl. EGIS przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT.
    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.