Informacja o leku DIP HOT - Żel DIP Rilif, Krem DIP Hot – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne

Informacja o leku DIP HOT

Dip HOT rozgrzewający (produkt złożony). Skład i postać: krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia: nanieść cienką warstwę preparatu na bolące miejsce, delikatnie wmasować. Powtarzać 2-3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Produkt leczniczy zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry. Przed użyciem należy wypróbować produkt leczniczy na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry. Po użyciu dokładnie umyć ręce, chyba że są one miejscem stosowania preparatu. U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem produktu leczniczego powinni oni upewnić się, czy nie są uczuleni na jego składniki. W przypadku kontaktu oczu z produktem leczniczym należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy bólowe nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej dawki. Tylko do użytku zewnętrznego. Działania niepożądane: Reakcja alergiczna na salicylany lub mentol (zaczerwienienie skóry, pokrzywka), oparzenia w miejscu stosowania (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych). U osób cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli i w konsekwencji uczucie duszności. Podmiot odpowiedzialny: The Mentholatum Company Limited. Kategoria dostępności: Lek wydawany bez recepty. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/1253 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [10.2018]

KONTAKT

JEŻELI MASZ PYTANIA TO CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

    Imię

    Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”), kontakt: gdpr@egis.pl. EGIS przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przysługuje Tobie prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT.
    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na zapytanie. Masz prawo do żądania od EGIS dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwia przesłanie zapytania.