Informacja o leku DIP HOT - Żel DIP Rilif, Krem DIP Hot – leki przeciwbólowe i przeciwzapalne

Informacja o leku DIP HOT

Dip HOT rozgrzewający (produkt złożony). Skład i postać: krem, 1 gram kremu zawiera: 128 mg salicylanu metylu, 59,1 mg mentolu, 19,7 mg olejku eukaliptusowego, 14,7 mg olejku terpentynowego. Wskazania: Produkt leczniczy Dip HOT rozgrzewający stosuje się objawowo w bólach mięśniowych i stawowych, rwie kulszowej: pomocniczo w gośćcu, bólach reumatycznych, stłuczeniach i skręceniach stawów oraz u sportowców po treningu. Dawkowanie: Dorośli i młodzież powyżej 12-go roku życia: nanieść cienką warstwę preparatu na bolące miejsce, delikatnie wmasować. Powtarzać 2-3 razy na dobę. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na salicylany, mentol lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować u dzieci poniżej 12-go roku życia. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Produkt leczniczy zawiera lanolinę, która może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Unikać kontaktu z oczami i innymi wrażliwymi partiami skóry. Przed użyciem należy wypróbować produkt leczniczy na małej powierzchni skóry, w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia alergii. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Przerwać stosowanie produktu leczniczego w przypadku utrzymującego się zaczerwienienia skóry. Po użyciu dokładnie umyć ręce, chyba że są one miejscem stosowania preparatu. U pacjentów cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli, dlatego przed zastosowaniem produktu leczniczego powinni oni upewnić się, czy nie są uczuleni na jego składniki. W przypadku kontaktu oczu z produktem leczniczym należy je natychmiast przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. Jeżeli objawy bólowe nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Nie przekraczać zalecanej dawki. Tylko do użytku zewnętrznego. Działania niepożądane: Reakcja alergiczna na salicylany lub mentol (zaczerwienienie skóry, pokrzywka), oparzenia w miejscu stosowania (częstość nieznana - nie może być określona na podstawie dostępnych danych). U osób cierpiących na astmę oskrzelową może wystąpić odruchowy skurcz oskrzeli i w konsekwencji uczucie duszności. Podmiot odpowiedzialny: Colep Laupheim GmbH & Co. KG. Kategoria dostępności: Lek wydawany bez recepty. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/1253 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o leku udziela: EGIS Polska Sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 45D, 02-146 Warszawa, tel. +48 22 41 79 200, faks +48 22 41 79 292. www.egis.pl [10.2018]

KONTAKT

JEŻELI MASZ PYTANIA TO CHĘTNIE NA NIE ODPOWIEMY

  Imię

  Administratorem Twoich danych osobowych jest EGIS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-146), ul. Komitetu Obrony Robotników 45D („EGIS”). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych skontaktujesz się poprzez e-mail: gdpr@egis.pl. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu odpowiedzi na zapytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Masz prawo (a) wycofać zgodę w dowolnym momencie w przypadku przetwarzania na podstawie zgody (b) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, (c) przenoszenia danych w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy, (d) do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (e) do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny na obsługę powyższego zapytania powiększony o czas niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych EGIS lub obrony ewentualnych roszczeń. Dane osobowe nie będą przetwarzana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz nie jest stosowane automatyczne podejmowanie decyzji.

  Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi IT na rzecz EGIS. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby uzyskać odpowiedź na pytanie.

  Więcej szczegółów znajdziesz w Polityce Prywatności - https://pl.egis.health/polityka-prywatnosci