Przewlekły ból ramienia - Co na ból ramienia? DIP HOT

Przewlekły ból ramienia

Ból kończyny górnej w okolicach ramienia najczęściej jest pochodzenia mięśniowego. Zwykle ma charakter ostry – oznacza to, że nie trwa dłużej niż okres naturalnego leczenia, trwającego nie dłużej niż 3 miesiące. Zdarzają się jednak przypadki, gdy bolesność przedłuża się lub ma charakter nawrotowy. Ból nawrotowy jest rozpatrywany jako ból przewlekły.

Czym jest przewlekły ból ramienia?


Najczęściej chroniczny ból mięśni, w tym mięśni ramienia, ma charakter idiopatyczny. Oznacza to niejasną etiologię, a co za tym idzie trudność w diagnostyce i umiarkowane możliwości celowanego leczenia. Zespołem bólowym o nieznanym pochodzeniu, mogącym manifestować się między innymi w ramieniu, jest fibromialgia.1Długotrwały, niepokojący ból okolicy ramienia może być również objawem nowotworu kości, powstałego bezpośrednio w kości lub będącego przerzutem z innego organu. W celu rozpoznania nowotworu, lub rozwiania podejrzeń z nim związanych, należy szukać profesjonalnej pomocy medycznej.

Przewlekły ból ramienia

Czynniki ryzyka przewlekłego bólu ramienia


Nie jest jasne czy przewlekły ból ramienia, o podłożu mięśniowym, częściej dotyka mężczyzn czy kobiet. Większość opublikowanych badań mówi o częstszym występowaniu chronicznych bóli mięśni wśród kobiet, pojawiają się jednak głosy o większej powszechności przewlekłych bólów u mężczyzn.2,3

Wiek


Wiek jest czynnikiem, na który nie mamy wpływu. Ilość przeżytych lat ma jednak wpływ na częstość wystąpienia chronicznych bóli mięśni, w tym mięśni ramienia. Kumulowanie się zmian degeneracyjnych, osteoporoza, ograniczony wysiłek fizyczny wśród starszych osób sprawia, że ból przewlekły zwykle kojarzony jest ze starszym wiekiem.4Wśród dzieci, grupą najliczniej doświadczającą chronicznego bólu, jest młodzież w wieku dojrzewania. Szybkie wydłużanie kości długich w tym kości ramiennej może prowadzić do przejściowych bólów chronicznych ramienia.

Tryb życia


Poziom życia opisywany przez zatrudnienie, edukację oraz posiadanie domu ma wpływ na występowanie przewlekłych dolegliwości bólowych mięśni. Przewlekłe bóle mięśni, lokalizujące się w ramieniu, występują częściej w populacji o niskim poziomie edukacji, niższym przychodzie i cierpiącym z powodu bezrobocia.5W wieku dziecięcym sytuacja przedstawia się odwrotnie, dzieci z bogatszych domów częściej zgłaszają problem chronicznych bólów.
Na ryzyko występowania bólu składają się również czynniki indywidualne. Depresja, przewlekły stres psychiczny, a nawet palenie wyrobów tytoniowych są udowodnionymi czynnikami stymulującymi powstawanie chronicznych bóli, lokalizujących się w okolicy ramienia.6

Leczenie przewlekłego bólu ramienia


Przewlekły ból ramienia powinien być leczony w sposób adekwatny do przyczyny jego wystąpienia. Ból, spowodowany łatwym do identyfikacji czynnikiem sprawczym związanym z trybem życia, powinien być opanowywany poprzez zaniechanie działań wywołujących bolesność. Trudność w znalezieniu źródła bólu powinna kierować dotkniętego chronicznym bólem ramienia do specjalisty. Fizjoterapia i ćwiczenia o udowodnionej skuteczności rehabilitacyjnej pozwalają często na skuteczne leczenie. Opanowywanie bólu ma duże znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Leki przeciwbólowe z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) pozwalają na łagodzenie dolegliwości. Poprzez swój unikalny mechanizm hamowania powstawania prozapalnych związków (eikozanoidów) pozwalają na redukcję stanów zapalnych, obrzęków oraz łagodzenie bólu. Lekiem z grupy NLPZ jest ibuprofen, zawarty w żelu Dip Rilif. Zawarty w żelu mentol dodatkowo znieczula miejscowo, zwiększając analgetyczny efekt. Stosowanie leków przeciwzapalnych w żelu pozwala na zmniejszenie ryzyka powikłań, jakimi bywają patologie związane z uszkodzeniem błony śluzowej żołądka, w tym powstawanie owrzodzeń.
Nowotwory kości zlokalizowane w kości ramiennej, manifestujące się bólem ramienia, wymagają indywidualnego podejścia. Większość łagodnych nowotworów powstaje przed 30 rokiem życia, są wyleczalne przy zastosowaniu terapii farmakologicznej, chirurgicznej lub połączeniu obu metod. Przewlekły ból ramienia nie powinien być zaniedbywany. Wczesna diagnoza sprzyja sukcesowi terapeutycznemu w przypadku nowotworów.


1Wolfe F, Smythe HA, Yunus MB et al. The American College of Rheumatology 1990 Criteria for theClassification of fibromyalgia.Arthritis and Rheumatism1990;33(2):160–172
2Perquin CW, Hazebroek-Kampschreur AAJM, Hunfield JAM et al. Pain in children and adolescents:a common experience.Pain2000;87:51–58.
3Burton AK, Clarke RD, McClune TD & Tillotson KM. The natural history of low back pain in adoles-cents.Spine1996;21(20):2323–2328.
4Natvig B, Bruusgaard D & Eriksen W. Localized low back pain and low back pain as part of widespreadmusculoskeletal pain: two different disorders? A cross-sectional population study.Journal of Rehabilita-tion Medicine2001;33:21–25.
5Goodman JE, McGrath PJ. The epidThe impact of socio‐economic status on pain and the perception of disability due to pain, Thomas E. Dorner, Johanna Muckenhuber, 09 January 2012
6Harreby M, Nygaard B, Jessen Tet al. Risk factors for low back pain in a cohort of 1389 Danish schoolchildren: an epidemiologic study.European Spine Journal1999;8(6):444–450