Jak działa DIP Rilif? DIP Rilif/DIP HOT

Jak działa DIP RILIF?

Żel chłodzący DIP RILIF, jest lekiem skutecznym w leczeniu bólów związanych z urazami oraz procesami chorobowymi prowadzącymi do powstania miejscowego bólu. Nałożenie leku na skórę powoduje wchłonięcie substancji czynnych i bardzo szybką ulgę związaną z ustąpieniem bolesności. DIP RILIF jest lekiem skojarzonym, zawierającym mentol i lek z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) – ibuprofen.

Farmakodynamika leku

Mentol

–używany w celu miejscowego znieczulenia i wywołania subiektywnego poczucia chłodu i ulgi w bólu. Mechanizm działania mentolu polega na hamowaniu dokomórkowego prądu wapniowego. Zmiana równowagi elektrochemicznej błony komórkowej skutkuje przekształceniu wytwarzania impulsów elektrycznych trafiających drogą nerwowową do ośrodkowego układu nerwowego. Mentol przynosi ulgę w bólu o charakterze nocyceptywnym. Ból nocyceptywny powstaje poprzez pobudzenie swoistych receptorów bólowych, nocyceptorów. Uczucie chłodu, jakie przynosi nałożenie mentolu na skórę, również wynika ze zmian elektrochemicznych receptorów odbierających bodźce cieplne.1

Ibuprofen

Ibuprofen

– niesterydowy lek przeciwzapalny. Charakterystyka działania leku polega na hamowaniu syntezy przekaźników biochemicznych biorących udział w powstawaniu bodźców bólowych. Przekaźnikami tymi są prostaglandyna, prostacyklina i tromboksan znane wspólnie pod nazwą eikozanoidy. Nazwa tej grupy mediatorów wywodzi się z budowy chemicznej, każda z substancji składa się z 20 atomów węgla, eikosi z języka greckiego oznacza właśnie liczbę 20. Eikozanoidy powstają w reakcji enzymatycznej z kwasu arachidonowego, naturalnego składnika błony komórkowej. Każda reakcja enzymatyczna wymaga enzymu, katalizatora zwiększającego tempo reakcji do tempa mającego znaczenie w strukturze biochemicznej organizmu. Najważniejszymi enzymami w reakcji zapalnej, hamowanymi przez ibuprofen, są cyklooksygenazy. Ibuprofen jest lekiem hamującym obie generacje cyklooksygenaz (COX1 oraz COX2), zahamowanie enzymów zmniejsza produkcję eikozanoidów i co za tym idzie intensywność stanu zapalnego. Klasyczne objawy stanu zapalnego to ból, zaczerwienie, ocieplenie oraz obrzęk. Piątym komponentem zapalenia jest utrata pożądanych dla organizmu właściwości objętej procesem zapalnym tkanki. Zahamowanie molekularnych procesów biochemicznych lekiem z grupy NLPZ skutkuje namacalnym makroskopowym efektem analgetycznym (przeciwbólowym) oraz hamowaniem innych składowych stanu zapalnego.2

Leczenie bólu preparatem DIP RILIF


Stosowanie żelu chłodzącego DIP RILIF jest skuteczną metodą leczenia bólu o słabym lub średnim nasileniu. NLPZ-ty stanowią wedle wskazań WHO pierwszą linię farmakologicznej ochrony przeciwbólowej i zawsze powinny być brane pod uwagę w przypadku bólu.3
Zawarty w żelu mentol pozwala na osiągnięcie bardzo szybkiej ulgi w bólu, mechanizm działania przeciwbólowego ibuprofenu pozwala natomiast na utrzymanie dłuższego czasu analgezji, a w niektórych przypadkach jest leczeniem choroby podstawowej, jakim są przewlekłe reumatyczne stany zapalne.
Tematyka leczenia bólu jest skomplikowana ze względu na złożony charakter bólu i jego odczuwania. Ból to nie tylko zjawisko fizjologiczne i sensoryczne. Ważnym składnikiem bólu jest podejście chorego do problemu, zarówno kwestie psychologiczne jak i psychospołeczne modyfikują subiektywne odczuwanie bólu.4 Indywidualne predyspozycje oraz kulturowe i osobnicze przekonania do problemu bolesności mają wpływ na interpretację bodźców bólowych.

Terapia bólu


Terapia bólu powinna opierać się zarówno na podejściu farmakologicznym oraz niefarmakologicznym. DIP RILIF jest lekiem dobrze spełniającym wymogi leku przeciwbólowego. Do uzyskania odpowiedniego wyniku terapeutycznego potrzeba do leczenia farmaceutykiem dodać sposoby niezwiązane z przyjmowaniem substancji leczniczych. Najprostszym zachowaniem prozdrowotnym jest unikanie bodźca wywołującego ból.5 Oszczędzanie skręconej kostki, rozmasowywanie bolących mięśni, unikanie sytuacji wywołujących ból tkanki uległej urazowi wspomaga naturalne procesy regeneracyjne organizmu. W celu skutecznego leczenia bólu należy przestrzegać porad lekarskich uzyskanych od profesjonalisty – lekarza. Prawidłowe zdiagnozowanie źródła bólu pozwala na terapię celowaną: zabiegi chirurgiczne, dodatkowe środki farmaceutyczne i inne leczenie przyczynowe to niezwykle istotne elementy w terapii dolegliwości bólowych.


    1. Nicoletta Galeottia LorenzoDi Cesare Mannellia, Elsevier, Menthol: a natural analgesic compound
    2. John R Vane DSc, FRSA Regina M, Botting PhDA , The American Journal of Medicine, Mechanism of Action of Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs
    3. WHO guidelines on the pharmacological treatment of persisting pain in children with medical illnesses, 2012, ISBN 978 92 4 154812 0
    4. The Kyoto protocol of IASP Basic Pain Terminology, Loeser, John D.a,*; Treede, Rolf-Detlef, July 31st, 2008 - Volume 137 - Issue 3 - p 473–477
    5. Gebert, AngelaLamprecht, Markus, Injuries in formal and informal non-professional soccer – an overview of injury context, causes, and characteristics, European Journal of Sport Science 2018

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.